lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean materiały szkolenia
Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Add a Comment